bot-avradg

Hjälp oss/kroppsteraputernas Yrkesförbund att sprida BOT

- det är dags att införa BOT
BOT-avdraget är en skattereform på samma sätt som för ROT- och RUT-avdragen. BOT handlar om att ge människor ett ekonomiskt incitament för att ta större ansvar för sin egen hälsa, på likartat sätt som vi kan renovera och städa våra hem. Med en förbättrad folkhälsa kommer, förutom att människor mår bättre, belastningen på hälso- och sjukvården och sjukskrivningar att minska. http://www.kroppsterapeuterna.se/bot-avdraget/

Behovet finns
Statens Folkhälsoinstituts rapport om Levnadsvanor 2011 visar att 81 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år rapporterar att de har en stillasittande fritid. Hela 33 procent av dessa säger att de behöver stöd och hjälp för att förändra sina levnandsvanor. Av undersökningen Opinion Hälsa 2012 framgår att vårdsystemet har svårt att möta behoven hos en stor grupp ”unga ofriska”. Gruppen utgör 10 procent av befolkningen och karaktäriseras av att de ofta känner sig nedstämda och deprimerade, ofta oroar sig för sin hälsa, ofta är fysiskt inaktiva, har låg tillit till hälso- och vårdsystemet och känner att de inte blir tagna på allvar.
se länk: 
http://www.kroppsterapeuterna.se/uploads/2014/01/BOT-avdraget_folder_-april2013.pdf